Naše revíry

Ostravice 2 A – MO Paskov 471 111

Revír tvoří nádrže:

Kuboň 1 v k. ú. Paskov 8,06 ha
Kuboň 2 Paskov 4,44 ha

Na nádrži Kuboň 2 je povolen pouze lov dravců v době od 16. 6. do 31. 12. Lov povolen výhradně na umělé nástrahy přívlačí.

Počet docházek omezen na 2 týdně, nejmenší lovná míra štiky je zvýšena na 60 cm, úlovek štiky omezen na 1 ks na docházku.

Zákaz lovu z dělicí hráze na nádrži Kuboň 1.

Zákaz vjezdu motorovými vozidly na hráze nádrží.


 

Pilík 1 B – MO Paskov 471 178

Revír tvoří:

technologická nádrž: (č. 5) Pilík v k. ú. Ostrava-Hrabová 4,91 ha

Nádrž je zařazena do seznamu Evropsky významných lokalit, platí zákaz lovu nástražních rybek do čeřínku.

Lovící jsou povinni respektovat zákazy vjezdu a stání motorovými vozidly na pronajatých pozemcích a pozemcích


 

PILÍK 1 A – MO Paskov 471 175

Revír tvoří technologická nádrž:

4. Pilík v k. ú. Ostrava-Hrabová 4,97 ha

Nádrž je zařazena do seznamu Evropsky významných lokalit, platí zákaz lovu nástražních rybek do čeřínku.

Lovící jsou povinni respektovat zákazy vjezdu a stání motorovými vozidly na pronajatých pozemcích a pozemcích přilehlých.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70cm.

Revír s omezenou docházkou.


 

Olešná 1 – MO Paskov 471 076

Přítok Ostravice – Odry. Od soutoku s Ostravicí až po most železniční vlečky Biocel Paskov. K revíru patří potok Lesní (Oprechtický) od soutoku s potokem Štičí až k pramenům a všechny strouhy a náhony v povodí revíru Olešná 1. Potok Lesní a všechny strouhy a náhony jsou CHRO – lov ryb zakázán.