POZOR!

Z důvodu vysazování ryb bude na revírech
Pilík 1A
Pilík 1B
Kuboň 1
Zákaz lovu ryb v termínu od 16.10. do 30.10. včetně.
zákaz2

Výkon rybářského práva při současných opatřeních platných od 1. března 2021

Vážení rybáři,

na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

1) Lov ryb
Aktuálně je povolen lov ryb udicí pouze v místě bydliště rybáře (tedy v katastru obce). Noční zákaz vycházení se výkonu rybářského práva netýká, je tedy možné lovit po celou povolenou denní dobu lovu (od 5 do 22hod). Bivakování není součástí výkonu rybářského práva, mimo povolenou denní dobu lovu tedy není možné u revíru přespávat.

2) Výkon funkce rybářské stráže
Rybářská stráž, jako úřední osoba, má ze současných omezení výjimku a její činnost není zákazem pohybu a zákazem nočního vycházení omezena. Samozřejmě apelujeme na důsledné dodržování všech platných opatření (respirátor, minimalizace kontaktu, odstup od kontrolovaného rybáře, časté používání desinfekce).

3) Hospodářská činnost na revíru
Nezbytné a neodkladné činnosti v rámci péče o revír, jako jsou výlovy nebo vysazování ryb, jsou nadále na základě výjimky povoleny. Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

4) Hospodářská činnost v rámci rybníkářství a rybochovných zařízení
Stejně jako v případě revírů jsou i v režimu rybníkářství neodkladné činnosti, jako jsou například výlovy nebo vysazování ryb, nadále na základě výjimky povoleny. Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

5) Skládání zkoušek pro získání prvního rybářského lístku on-line
Zkouška může být prováděna formou online konference. Protokol o absolvování zkoušky musí být podepsán uchazečem i pověřeným subjektem. Protokol se ukládá u pověřeného subjektu, který jej uchovává po dobu deseti let. Po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 je možné zaslat úspěšnému uchazeči protokol například prostřednictvím e-mailu či jinou elektronickou formou. Následně úspěšný uchazeč musí zaslat pověřenému subjektu podepsanou kopii zpět.

Prodej povolenek na rok 2021

Poslední termíny pro zakoupení členských známek a povolenek pro členy MO Paskov

Kde: na rybářské chatě na Očku

Kdy:  10.4. a 15.5. 2021

V čase 9.oo – 12.oo

Prosím, připravte si všechny potřebné doklady a vyplněný úlovkový lístek pro rychlé odbavení.  Děkujeme za pochopení.

Podzimní hájení

Zákaz lovu kaprovitých ryb na všech revírech MO Paskov od 11.10. do 25.10.2020 včetně. Týká se revírů Pilík 1A, Pilík 1B, Ostravice 2A, Olešná 1.