Termíny prodeje členských známek a povolenek na rok 2022

Kde: Rybářská chata, Československých lesů 946, Paskov
5.3. v čase 9:00-10:45
13.3., 27.3., 2.4., 9.4., 30.4. v čase 9:00-12:00
Připomínáme povinnost odevzdat povolenku k lovu ryb s vyplněným sumářem úlovků a docházek (vyplněným v části součtu úlovků na jednotlivých revírech, dle druhů přisvojených ryb a včetně počtu docházek do jednotlivých revírů) do 15.1.2022. Neodevzdání v termínu znamená nevydání povolenky na rok 2022. Odevzdání povolenky je možné kdykoliv a to do schránky na rybářské chatě.

POZOR!

Z důvodu vysazování ryb bude na revírech
Pilík 1A
Pilík 1B
Kuboň 1
Zákaz lovu ryb v termínu od 16.10. do 30.10. včetně.
zákaz2

Výkon rybářského práva při současných opatřeních platných od 1. března 2021

Vážení rybáři,

na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

1) Lov ryb
Aktuálně je povolen lov ryb udicí pouze v místě bydliště rybáře (tedy v katastru obce). Noční zákaz vycházení se výkonu rybářského práva netýká, je tedy možné lovit po celou povolenou denní dobu lovu (od 5 do 22hod). Bivakování není součástí výkonu rybářského práva, mimo povolenou denní dobu lovu tedy není možné u revíru přespávat.

2) Výkon funkce rybářské stráže
Rybářská stráž, jako úřední osoba, má ze současných omezení výjimku a její činnost není zákazem pohybu a zákazem nočního vycházení omezena. Samozřejmě apelujeme na důsledné dodržování všech platných opatření (respirátor, minimalizace kontaktu, odstup od kontrolovaného rybáře, časté používání desinfekce).

3) Hospodářská činnost na revíru
Nezbytné a neodkladné činnosti v rámci péče o revír, jako jsou výlovy nebo vysazování ryb, jsou nadále na základě výjimky povoleny. Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

4) Hospodářská činnost v rámci rybníkářství a rybochovných zařízení
Stejně jako v případě revírů jsou i v režimu rybníkářství neodkladné činnosti, jako jsou například výlovy nebo vysazování ryb, nadále na základě výjimky povoleny. Při výlovu rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.

5) Skládání zkoušek pro získání prvního rybářského lístku on-line
Zkouška může být prováděna formou online konference. Protokol o absolvování zkoušky musí být podepsán uchazečem i pověřeným subjektem. Protokol se ukládá u pověřeného subjektu, který jej uchovává po dobu deseti let. Po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 je možné zaslat úspěšnému uchazeči protokol například prostřednictvím e-mailu či jinou elektronickou formou. Následně úspěšný uchazeč musí zaslat pověřenému subjektu podepsanou kopii zpět.